START

Rok szkolny 2020/2021

Prezentacja została przygotowana przez pana Jacka Matusiewicza przy udziale pani Marii Karakow, by uczcić pamięć pana Józefa Oleksiewicza, przyjaciela naszej szkoły, żołnierza Armii Krajowej, inicjatora nadania Szkole Podstawowej w Prusach imienia Bohaterów Armii Krajowej. Zaprezentowano ją przybyłym gościom oraz grupie uczniów podczas spotkania wspomnieniowego, które odbyło się 6.10 2020 r. na sali gimnastycznej. W filmie wykorzystano fragmenty wywiadów, jakie przeprowadzili uczniowie naszej szkoły ze śp. mjr Józefem Oleksiewiczem, wystąpienia publiczne zmarłego, zdjęcia z archiwum rodziny, uroczystości szkolnych i środowiskowych.