27 maja odbędzie się wywiadówka. Księginice - 16.30, Prusy -17.15. Zapraszamy.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Patron

We wrześniu 2007r. powstał Zespół Szkół Publicznych w Prusach w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Żadna ze szkół nie miała patrona. Pomysł nadania imienia szkołom zrodził się z potrzeby zaakcentowania obszarów jakie dominowały w działalności wychowawczej naszych szkół. Nie bez znaczenia było też osobiste zaangażowanie mjr Józefa Oleksiewicza – prezesa ŚZŻAK oddział w Strzelinie, dobra współpraca z ówczesnym wydziałem edukacji IPN we Wrocławiu oraz pełne wsparcie wójta gminy p. Wojciecha Bochnaka. Powstał komitet na rzecz nadania imienia (pod honorowym przewodnictwem p. Aleksandra Skorupskiego – przewodniczącego Rady Gminy Kondratowice). Przeprowadzono wielomiesięczną procedurę wyboru patrona. Chcieliśmy, by to uczniowie pierwsi wskazali swoich kandydatów na patrona, dopiero później wypowiedzieli się rodzice a na końcu nauczyciele. W ten sposób cała społeczność szkoły zdecydowała, że patronem obu szkół będą Bohaterowie Armii Krajowej. Uroczystość nadania imienia odbyła się 18 września 2009 r.

 

27 września 2010 r., odbyła się uroczystość nadania sztandarów. 

Niniejszym uroczystym aktem 
stanowimy  i przekazujemy 

Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej 
oraz Gimnazjum im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Prusach.

ufundowane przez naszą społeczność

 

SZTANDARY

 

jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji,

jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków

wobec Ojczyzny i Narodu.

 

Chlubne tradycje obu szkół są powodem  
do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem 
do patriotycznej postawy i wzorowej nauki

 

 

18 maja 2011 r. zostaliśmy oficjalnie przyjęci do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

29 lutego 2012 r. Zespół Szkół Publicznych w Prusach został odznaczony medalem Pro Patria. Stało się to podczas uroczystości obchodów piątej rocznicy powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Medal jest nadawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. 

Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminu nadawania Medalu „Pro Patria”, mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medal jest zaszczytem ale również i zobowiązaniem do kultywowania pamięci bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

 

Osią programu wychowawczego naszej szkoły jest nacisk na wychowanie patriotyczne – zobowiązuje nas do tego nasz patron – Bohaterowie Armii Krajowej. 

  • Uroczyście obchodzimy Dzień Patrona. Staramy się, by w uroczystościach uczestniczyli nie tylko uczniowie ale również społeczność naszej gminy.
  • Szkoła w Prusach współorganizuje Święta państwowe (11 listopada, 3 maja) dla społeczności lokalnej.
  • Współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach i konkursach, które organizowane są w ramach Dolnośląskiej Rodziny Szkół Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. 
  • SP Prusy jest organizatorem konkursu literackiego o zasięgu wojewódzkim „Wierszem i prozą o bohaterach Armii Krajowej”
  • Współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej. Nasi nauczyciele biorą udział w konferencjach i wystawach. Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach historyczno-patriotycznych śladami Armii Krajowej.
  • Corocznie bierzemy udział w „Nocy z filmem historycznym”
  • Szkoła organizuje spotkania kresowe. 
  • Bierzemy udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Zbieramy dary dla naszych rodaków na Ukrainie
  • Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej rokrocznie wyjeżdżają na wycieczkę do Warszawy lub Krakowa – śladami bohaterów Armii Krajowej.

 

 

Ślady wilczych kłów - piosenka o żołnierzach wyklętych

Data dodania: 2020-11-22 14:27:23
Data edycji: 2021-08-30 22:40:25
Ilość wyświetleń: 2812

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.

Kardynał Stefan Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej