Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GMINIE KONDRATOWICE II

SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GMINIE KONDRATOWICE II

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kondratowice uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

„Szkoła Kompetencji Kluczowych w Gminie Kondratowice II”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

 

Projekt realizowany jest od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

 1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
  u 137 uczniów (59K,78M) oraz zwiększenie zakresu indywidualnego podejścia do 5 uczniów (2K,3M) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Szkoły Podstawowej w Prusach ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez objęcie wsparciem w ramach projektu łącznie 171 uczniów (74K, 97M) w okresie od: 01.09.2022 do: 30.06.2023.
 2. Grupą docelową projektu jest do 171 uczniów (74K,97M) Szkoły Podstawowej w Prusach.
 3. Realizacja projektu rozwiązuje określone w diagnozie szkoły problemy:
 • niskie wyniki z egzaminów zewnętrznych w porównaniu do średniej wojewódzkiej,
 • niedostateczna liczba zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz dydaktyczno-wyrównawczych,
 • braki w kontaktach społecznych i integracji oraz zanikanie umiejętności emocjonalno-społecznych spowodowane nauczaniem zdalnym
 • ograniczenie nauczania poprzez osobiste doświadczenia spowodowane brakiem możliwości organizacji zajęć pozaszkolnych w czasie pandemii COVID-19.
 1. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 1. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Prusach w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia TIK
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne
 • Grupowe zajęcia logopedyczne
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem
 • Wyjazdy edukacyjne:
 • Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” i Zoo we Wrocławiu
 • Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie koło Świerzawy
 • Wyjazd edukacyjny do Szczelińca
 • Wyjazd edukacyjny na Górę Ślęża
 • Wyjazd edukacyjny do Leśnej Szkoły w Bielawie
 • Explora Park i Stara Kopalnia w Wałbrzychu
 • Park Narodowy Błedne Skały i Szlak Ginących Zawodów
 • Karkonoski Park Narodowy

Biuro projektu mieści się w  budynkuSzkoły Podstawowej w Kondratowicach (ul. Parkowa 1, 57-150 Prusy)

Wartość projektu: 165 011,25zł

Dofinansowanie projektu z UE: 140 259,56zł

Projekt realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Data dodania: 2022-09-08 22:47:19
Data edycji: 2022-09-08 23:11:16
Ilość wyświetleń: 347

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.

Kardynał Stefan Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook