Od poniedziałku 18.09.2023 r. będą wydawane obiady dla uczniów, których rodzice złożyli deklarację. Posiłek w formie cateringu zgodnie z umową będzie dostarczał bar

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs literacki „Biało-Czerwona”

Konkurs literacki „Biało-Czerwona”
 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Prusach: w kategoriach
wiekowych kl. I-III, klasy IV-VI oraz kl. VII i VIII.
Zadanie konkursowe:
Należy własnymi słowami napisać tekst nie dłuższy niż 1 strona, w którym wyjaśniona zostanie
odpowiedź na pytanie „dlaczego nasze narodowe barwy są koloru białego i czerwonego”.
Cel konkursu:
-propagowanie postaw patriotycznych,
-upowszechnianie wiedzy o naszych symbolach narodowych,
-rozwijanie umiejętności literackich.
Zasady konkursu:
-prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych,
- samodzielna praca nie może przekraczać 1 strony,
-termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2021r.
- autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe,
- praca może być napisana w dowolnej konwencji tzn. może to być list, może być to rymowanka, itp.
Prace należy przesłać do dnia 30 kwietnia na adres: mjedrzejewska@prusy.edu.pl
 
Data dodania: 2021-04-22 22:00:07
Data edycji: 2021-04-22 22:05:06
Ilość wyświetleń: 418

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.

Kardynał Stefan Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook