Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 24–26 maja 2022

 • 24 maja odbędzie egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja – z matematyki,
 • 26 maja – z języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie podejdą do egzaminów w maju, będą mogli przystąpić do nich w terminie dodatkowym: 13–15 czerwca.
 • Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie – 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach wydawane będą    8 lipca 2022 r.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty – wymagania

Zadania egzaminacyjne będą tak skonstruowane, aby sprawdzały wiadomości i umiejętności, które określono w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W normalnych warunkach (poza pandemią) nie obowiązują wymagania egzaminacyjne, ale podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku.

 

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się z trzech przedmiotów: 

 • języka polskiego,
 • matematyki, 
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Zrezygnowano z przedmiotu dodatkowego, który na egzamin ósmoklasisty pojawi się dopiero w 2024 roku.

Ograniczone wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Na egzaminie z matematyki nie będzie zadań związanych z dowodami geometrycznymi, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii (brył) będą niższe niż zazwyczaj, co oznacza łatwiejsze zadania z tego zakresu.

 

Lista zmian wprowadzonych w egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku:

 • liczba zadań będzie mniejsza niż w 2019 roku i podobna do tej z roku 2020
 • mniej będzie zadań otwartych
 • czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki jak dotychczas: polski – 120 minut, matematyka – 100 minut, język obcy – 90 minut.
 • na egzaminie z języka polskiego uczeń dostanie dwa tematy do wyboru i na jeden z nich będzie musiał napisać opowiadanie lub rozprawkę. W swojej pracy może odnieść się do dowolnie wybranej lektury obowiązkowej, która spełni warunki tematu.
 • na egzaminie z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej będzie poziom A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na teście z języka polskiego obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów:

 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt
 • część 2, wypracowanie – 20 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów:

 • zadania zamknięte – 15 punktów
 • zadania otwarte (będą 4 takie zadania) – 10 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów:

 • zadania zamknięte – 34 punkty
 • zadania otwarte – 21 punktów.


 

Data dodania: 2022-01-10 21:50:17
Data edycji: 2022-01-10 22:22:20
Ilość wyświetleń: 612

Konkursy

Informacje i wyniki
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.

Kardynał Stefan Wyszyński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook