Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/G/2020 Wójta Gminy Kondratowice z dnia 31.01.2020  rekrutacja do  szkoły podstawowej rozpocznie się 18 lutego 2020 r.  

Podobnie jak w latach ubiegłych zamieszczamy niezbędne dokumenty. 

Dziecko z obwodu szkoły jest przyjmowane do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica – zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (pdf)

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (o ile w roku poprzedzającym chodziło do przedszkola lub oddziału przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) – oświadczenie rodziców dziecka sześcioletniego (pdf)

 Dziecko spoza obwodu szkoły przyjmowane do klasy pierwszej w wyniku rekrutacji – wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły (pdf)

Harmonogram rekrutacji