Wywiadówki terminy i tematyka

  • 7.11.2019 r.    – sprawy bieżące
  • 17.12.2019 r.  – informacja o przewidywanych ocenach za I semestr
  • 27.01.2020 r.  – wyniki klasyfikacji
  • 26.03.2020 r.  – sprawy bieżące
  • 21.05.2020 r. – informacja o przewidywanych ocenach za II semestr
Wywiadówki w budynku w Księginicach będą odbywały się o 16.00, w budynku w Prusach o 16.45