Doradztwo zawodowe

Wybór zawodu to trudne i odpowiedzialne zadanie. Warto dokonać go świadomie. Na szczęście Internet daje ku temu spore możliwości. Oto kilka narzędzi, które mogą być pomocne w rzetelnym i niepochopnym podjęciu decyzji o swojej drodze edukacyjnej, a później zawodowej.

Mapa Karier

“Mapa Karier powstała po to, by w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy i świecie zawodów. Z badań społecznych wynika, że ta wiedza jest bardzo ograniczona, co może skutkować nieoptymalnymi decyzjami dotyczącymi dalszej edukacji i kariery. Problemem jest zwłaszcza zbyt wczesne odrzucanie przez dzieci pewnych dziedzin wiedzy (np. przedmiotów ścisłych)”. Strona opiera się na dwóch bardzo zgrabnie zbudowanych podstronach:

Miasto zawodów

 jest przeznaczone raczej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ścieżki Kariery

podstrona jest przeznaczona dla młodzieży i dorosłych

Poradnik dla rodziców

Obszerniejszy ale bardzo czytelny poradnik dla rodziców stworzony w ramach Projekt Leonardo da Vinci – Transfer of innovation NO:2013-PL1-LEO05-534537: FAMICO – RODZINNY KOMPAS KARIERY – skuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci.

Filmy o zawodach

Filmy pomagające dokonać wyboru zawodu